סרטן השחלות 10.01.2022

הבדלי תוצאים משמעותיים בין תכניות טיפול שונות בסרטן השחלות

במחקר נמצא כי יש הבדל משמעותי בתוצאי שרידות ותמותה קצרת טווח בחולות סרטן שחלות שטופלו בכימותרפיה ניאואדג'ובנטית לבין אלו שלא

במחקרים קליניים אקראיים נמצא כי לטיפול ניאואדג'ובנטי עבור סרטן שחלות אפיתליאלי בשלב מתקדם יש תוצאי שרידות ארוכי טווח זהים ותוצאים משופרים סביב הניתוח בהשוואה למטופלים שעברו טיפול בהקפאה (Primary Cryoreductive Surgery). למרות זאת, השימוש המתאים בטיפולים ניאואדג'ובנטיים הוא נושא שנוי במחלוקת ושיעור המטופלים שעוברים טיפול כזה שונה באופן משמעותי בארצות הברית בין מרכזי טיפול שונים.

מטרת המחקר היתה להעריך את הקשר בין שיעורים גבוהים של טיפולים ניאואדג'ובנטים לבין שיעורי שרידות כוללת במטופלות עם סרטן שחלות.

המחקר בוצע בשיטת ניתוח יעילות השוואתית הבוחנת שוני בין שוניות באימוץ טיפול כימותרפי ניאואדג'ובנטית בתכניות טיפול מוסמכות על ידי Commission on Cancer בארצות הברית. למחקר גויסו נשים עם אבחנה של סרטן שחלות אפיתליאלי שלב IIIc ו-IV בין התאריכים ינואר 2004 ועד דצמבר 2015 שהיו במעקב עד סוף 2018.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו שרידות כוללת חציונית ושיעורי תמותה מכל סיבה כעבור שנה לפי אוכלוסיה מעורבת של מקרים ומקרי בקרה. תוצאים אלה נבחנו בעזרת מודל שרידות פרמטרי גמיש.

החוקרים זיהו 19,562 נבדקות (גיל ממוצע של 63.9±12.6 שנים; 3.2% ממוצא אסיאתי, 8% ממוצא אתני שחור, 4.8% ממוצא היספני, 82.5% ממוצא לבן) אשר טופלו במסגרת 332 תכניות טיפול בסרטן אשר הגבירו את השימוש בטיפול כימותרפי ניאואדג'ובנטי מ-21.7% בשנים 2004-2009 ל-42.2% בשנים 2010-2015.

בנוסף נמצאו 19,737 נבדקות (גיל ממוצע של 63.5±12.6 שנים; 3.1% ממוצע אסיאתי, 7.7% ממוצע אתני שחור, 6.5% ממוצא היספני ו-81.8% ממוצע לבן) אשר טופלו במסגרת 332 תכניות טיפול בסרטן אשר הגבירו באופן מזערי בלבד את שיעור הטיפולים הכימותרפיים הניאואדג'ובנטיים (20.1% עד 22.5%) באותן שנים.

תוצאות המחקר הדגימו כי זמני השרידות הכוללת החציונית (לאחר תקנון) השתפרו במידה שווה בתכניות שהגבירו את השימוש בטיפולים ניאואד'גובנטיים (מ-31.6 [טווח בין רבעוני של 12.3-70.1] ל-37.9 [טווח בין רבעוני של 17-84.9] חודשים) ובכתניות שלא (מ-31.4 [טווח בין רבעוני של 12.1-67.2] ל-36.8 [טווח בין רבעוני של 15-80.3] חודשים; הפרש של 5.4 חודשים, רווח בר-סמך של 95%, 3.5-7.3) לאחר שנת 2010 (שוני בין שונויות של 0.9 חודשים, רווח ברסמך של 95%, -1.9 עד 3.7).

נצפתה ירידה משמעותית יותר בשיעורי התמותה בתוך שנה בתכניות בהן הגבירו את השימוש בטיפולים כימותרפיים ניאואדג'ובנטיים (מ-25.6% ל-19.3%; הפרש סיכונים של 5.2%; רווח בר-סמך של 95%, -6.4 עד -4.1) בהשוואה לתכניות בהן השימוש בטיפולים ניאואדג'ובנטיים נותר נמוך (מ-24.9% עד 21.8%; הפרש סיכונים של -3.2%, רווח בר-סמך של 95%, -4.3 עד -2.0) (שוני בין שונויות של -2.1%, רווח בר-סמך של 95%, -3.7 עד -0.5).

מסקנת החוקרים היתה כי בתכניות טיפול בסרטן בהם הגבירו את השימוש בטיפולים ניאואדג'בונטיים היו זמני שרידות חציונית שווים וירידה בשיעורי התמותה קצרי הטווח בהשוואה לתכניות טיפול עם שיעורי שימוש נמוכים בטיפולים ניאואדג'ובנטיים.

מקור:

Melamed A, et al. (2021) “Association Between Overall Survival and the Tendency for Cancer Programs to Administer Neoadjuvant Chemotherapy for Patients With Advanced Ovarian Cancer.” JAMA Oncology, December 2021. Vol. 7, Issue 12, p. 1782–1790. doi:10.1001/jamaoncol.2021.4252

נושאים קשורים:  כימותרפיה ניאואדג'ובנטית,  תמותה,  טיפול בהקפאה,  שרידות,  סרטן השחלות,  מחקרים
תגובות