תסמונת כלילית 15.11.2020

השוואת מסלולי אבחון מהיר במיון לסיכון לתסמונת כלילית חריפה

איזה מדד - HEART או EDACS - מזהה יותר מטופלים המתייצגים במלר"דים עם כאב חזה כבעלי סיכון לתסמונת כלילית חריפה?

בדיקת לב א-ק-ג (צילום: אילוסטרציה)
בדיקת לב א-ק-ג (צילום: אילוסטרציה)

מסלול HEART - History Electrocardiogram Age Risk factor Troponin ומדד ה-EDACS - Emergency Department Assessment of Chest pain Score - הם מסלולים אבחוניים מהירים מתוקפים שמיועדים לרבד סיכון במטופלים שמתייצגים עם כאב חזה במוקד לרפואה דחופה (מלר"ד). קיים מידע מוגבל מתוך מחקרים פרופסקטיביים רב-מרכזיים גדולים אשר השוו בין מסלולים אבחוניים מהירים אלה.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי שנערך בשלושה מרכזים רפואיים נאספו נתונים על מטופלים עם סימפטומים המחשידים לתסמונת כלילית חריפה. רופאים השלימו רישומים רפואיים אלקטרוניים של הערכות סיכון במטופלים לפי מסלול HEART ומדד EDACS. אירועים לבביים שליליים מאג'וריים (מוות, אוטם שריר הלב ורה-ווסקולריזציה כלילית), בתוך 30 יום, נקבעו על פי רישומים רפואיים אלקטרוניים, תביעות ביטוחיות ומאגרי רישום פטירה. מאפייני בדיקה לאיתור אירועים לבביים שליליים מאג'וריים חושבו עבור שני מסלולי האבחון המהירים והושוו למבחני McNemar.

החוקרים אספו 5,799 מטופלים שהתייצגו במוקד לרפואה דחופה, מתוכם ב-4,399 מטופלים הושלמו הערכות מדדי HEART ו-EDACS. אירועים לבביים שליליים מאג'וריים בתוך 30 יום התרחשו ב-499 מתוך 4,399 מטופלים (10.2%).

מסלול HEART זיהה 38.4% (רווח בר-סמך 95%, 37.0-39.9%) מטופלים כבעלי סיכון נמוך, לעומת מדד EDACS אשר זיהה 58.1% (רווח בר-סמך 95%, 56.6-59.6%) מטופלים כבעלי סיכון נמוך (p<0.001). אירועים לבביים שליליים מאג'וריים התרחשו ב-0.4% (רווח בר-סמך 95%, 0.2-0.9%) מטופלים אשר סווגו כבעלי סיכון נמוך ע"פ מסלול HEART וב-1.0% (רווח בר-סמך 95%, 0.7-1.5%) מטופלים אשר סווגו על פי מדד EDACS כבעלי סיכון נמוך (p<0.001).

לפיכך, מסלול HEART היה ערך ניבוי שלילי של 99.6% (רווח בר-סמך 95%, 99.1-99.8%) לאירועים לבביים שליליים מאג'וריים, ואילו למדד EDACS היה ערך ניבוי שלילי של 99.0% (רווח בר-סמך 95%, 98.5-99.3%).

החוקרים הסיקו כי מדד EDACS מזהה אחוז גבוה יותר של מטופלים כבעלי סיכון נמוך לעומת מסלול HEART, אך מפספס יותר אירועים לבביים שליליים מאג'וריים בתוך 30 יום. על הרופאים לשקול את מוכנותם לספוג סיכון, בבואם להחליט על בחירת מסלול HEART לעומת מדד EDACS בתור מסלולים לאבחון מהיר.

מקור: 

Jason Stopyra et. al (2020) Heart

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת עורקים כליליים,  כאב חזה אקוטי,  אבחון מהיר,  ריבוד סיכון
תגובות