שבץ מוחי 03.12.2019

תוצאים במטופלים עם שבץ שטופלו עם טרומבוליזה לפי מדד רנקין

במחקר נבדק הקשר בין טיפול עם טרומבוליזה תוך ורידית לבין תוצא קליני חיובי גם במטופלים עם מוגבלות קודמת, ללא עלייה בתמותה

פרקטיקה נפוצה היא לא לתת טיפול עם טרומבוליזה (Thrombolysis) תוך ורידית למטופלים עם שבץ איסכמי חריף, כאשר המטופלים סובלים ממוגבלות קודמת לשבץ.

מחקר בדק את הקשר בין טיפול עם טרומבוליזה תוך ורידית לבין תוצא קליני חיובי גם במטופלים עם מוגבלות קודמת, ללא עלייה בתמותה. בוצעה אנליזה של נתונים מ-52,741 מטופלים (מתוכם 15,317 טופלו עם טרומבוליזה תוך-ורידית) לפי ציון מדד רנקין (Rankin Scale) לפני השבץ.

נערך מחקר תצפיתי לפי מרשם השבץ העוקב (consecutive stroke registry) אשר מכסה 10.8 מיליון תושבים. נערכה השוואה של התוצא בשחרור מבית החולים, של מטופלים עם שבץ שהתאשפזו בבית החולים בתוך חלון הזמן של התאמה לטיפול טרומבוליטי תוך-ורידי (פחות מ-4.5 שעות לאחר התחלת השבץ), במטופלים אשר טופלו לעומת אלו שלא טופלו עם טרומבוליזה. הנתונים חולקו לפי ציון מדד רנקין לפני השבץ. אנליזה של רגרסיה לוגיסטית שימשה על מנת להעריך יחס סיכויים מותאם יחד עם רווח בר-סמך 95%, עבור תוצא קליני מועדף ותמותה.

תוצא קליני מועדף הוגדר כחזרה לרמת הבסיס של ציון מדד רנקין לפני השבץ, או ציון של 0 או 1. אנליזת רגישות בוצעה מראש עבור תתי קבוצות של מטופלים שהושפעו בצורה מועטה או חמורה עם שבץ. כמו כן הוערכה ההשפעה של משך הטיפול.

מבין המטופלים שנכללו במחקר, שיעורי הטיפול עם טרומבוליזה תוך-ורידית היה 32% עבור מטופלים עם ציון מדד רנקין לפני השבץ של 0 עד 1 ו-20% עבור מטופלים עם ציון מדד רנקין לפני השבץ של 2 עד 5.

טרומבוליזה תוך-ורידית במטופלים עם ציון מדד רנקין לפני השבץ של 0 עד 4, היתה קשורה עם סיכוי גבוה יותר לחזור לרמת הבסיס של ציון מדד רנקין לפני השבץ (או ציון סקאלת רנקין מתוקנן של 0/1).

יחס סיכויים בטווח של בין 1.42 (ציון מדד רנקין לפני השבץ 2; רווח בר-סמך 95% 1.16-1.73) לבין 1.73 (ציון מדד רנקין לפני השבץ 0; רווח בר-סמך 95% 1.61-1). יחס הסיכויים שנצפה במטופלים עם ציון מדד רנקין לפני השבץ של 5 היה 0.65 (רווח בר-סמך 95% 0.25-1.70).

הקשר שנצפה נשאר עקבי גם באנליזות שונות של רגישות. אנליזות של תתי הקבוצות חשפו כי אין עדות להטיה בעקבות אפקט רצפה ותקרה פוטנציאלי. לא נצפו עדויות לעלייה בתמותה בזמן אשפוז בבית החולים, במטופלים שטופלו עם טרומבוליזה.

מתוצאות המחקר עולה כי טיפול עם טרומבוליזה תוך-ורידית יעיל גם במטופלים עם מוגבלות חמורה קודמת לשבץ. זאת בהנחה שאינם מרותקים למיטה לפני אירוע השבץ. הגבלת הטיפול עם טרומבוליזה תוך-ורידית, בגלל סיבה יחידה של מוגבלות ידועה לפני השבץ, ככל הנראה אינה מוצדקת.

מקור: 

Gumbinger C. et al. (2019) Neurology. 93, e1834

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרומבוליזה,  שבץ,  מדד רנקין,  טיפול תוך-ורידי,  מוגבלות
תגובות