אי ספיקת לב 02.12.2019

טיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור בנשים בהשוואה לגברים

השוואה בין נשים לגברים תחת Sacubitril-Valsartan לעומת Valsartan לטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור

בניגוד לאי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד, אין טיפול מאושר לאי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF), וזהו הפנוטיפ של אי ספיקת לב הנפוץ בקרב נשים. מסיבה זו קיים חסר גדול יותר בטיפול באי ספיקת לב בקרב נשים בהשוואה לגברים.

בניתוח תת-קבוצתי שצוין מראש, קבוצת המחקר שבצעה את הניסוי הקליני שלב 3 PARAGON-HF, שהשווה בין sacubitril-valsartan ו-valsartan בקרב חולים עם HFpEF ערכה השוואה מגדרית. התוצא העיקרי היה תרכובת של אשפוזים ראשונים וחוזרים ונשנים לאי ספיקת לב ומוות על רקע קרדיוווסקולרי.  החוקרים אף פרסמו תוצאות יעילות ובטיחות משניות עם חלוקה על בסיס מגדרי.

2,479 נשים (51.7%) ו-2,317 גברים (48.3%) נדגמו במחקר זה. קבוצת הנשים במחקר היתה מבוגרת יותר, סבלה יותר מהשמנת יתר, היתה בעלת פחות מחלות שערבו כלי דם כליליים, ובעלת שיעור סינון גלומרולרי ורמות NT-proBNP נמוכות יותר בהשוואה לגברים.

עבור התוצא העיקרי, יחס השיעורים של sacubitril-valsartan לעומת valsartan היה 0.73 (95% CI 0.59-0.90) בקרב נשים ו-1.03 (0.84-1.25) אצל גברים; אינטראקציה מובהקת סטטיסטית P = 0.017.

התועלת מסקוביטריל-וולסרטן נבעה מירידה באשפוז על רקע אי ספיקת לב. השיפור בשיעור NYHA ובתפקוד הכלייתי של sacubitril-valsartan היה דומה אצל נשים וגברים, ואילו השיפור ב-KCCQ-CSS היה מופחת אצל נשים בהשוואה לגברים. ההבדל בתופעות לוואי, בין sacubitril-valsartan ל-valsartan, היה דומה אצל נשים וגברים.

בהשוואה ל-valsartan, נראה כי sacubitril-valsartan הפחית את הסיכון לאשפוז על רקע אי ספיקת לב באופן מובהק אצל נשים אך לא אצל גברים. בעוד שלהשפעת המגדר על הטיפול יש כמה הסברים פוטנציאליים, המחקר הנוכחי אינו מספק בסיס מנגנוני מוגדר לממצא זה.

מקור:

McMurray, John JV, Alice M. Jackson, Carolyn SP Lam, Margaret M. Redfield, Inder S. Anand, Junbo Ge, Marty P. Lefkowitz et al. "Effects of Sacubitril-Valsartan, versus Valsartan, in Women Compared to Men with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: Insights from PARAGON-HF." Circulation (2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  ENTRESTO,  ARNI
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות